Fakultetsstyrene

Til fakultetsstyrene skal det velges to studentrepresentanter med personlige vara. Stillingen er kjønnskvotert. Det velges mannlige repesentanter på høsten som tiltrer vervet 01. januar, og kvinnelige representanter på våren som tiltrer vervet 01.07. Vervet har en varighet på 1 år.

Fakultetsstyre er fakuletets øverste organ. Styret har det overordnede ansvaret og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner samt budsjett og regnskap.

Studentvalget holdes elekronisk i november og april. Dersom du er interessert i å stille til valg ta kontakt med ditt studentråd

Fakultetsstyrerepresentanter våren 2020
   
Fakultet Navn 
Biovitenskap Marianne Mjelde
Biovitenskap David Martens
Handelshøyskolen Cecilie Augensen Nilsen
Handelshøyskolen Pontus Fredrik Birkedal
KBM Annbjørg Helene Barbakken
KBM Jens Fredrik Skjelstad
LANDSAM Ingrid Gravseth Espnes
LANDSAM Eirik Bruun
MINA Emma Kuskemoen
MINA Johan Stener Maagaard
REALTEK Mina Bjerke
REALTEK Lars Jetmund Svartis Engesæth
VET Thea Menne Scheide
VET Aksel Heggernes Njaa

 

 

 

Published 8. February 2017 - 17:24 - Updated 14. januar 2020 - 14:30