Fakultetsstyrene

Til fakultetsstyrene skal det velges to studentrepresentanter med personlige vara. Stillingen er kjønnskvotert. Det velges mannlige repesentanter på høsten som tiltrer vervet 01. januar, og kvinnelige representanter på våren som tiltrer vervet 01.07. Vervet har en varighet på 1 år.

Fakultetsstyre er fakuletets øverste organ. Styret har det overordnede ansvaret og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner samt budsjett og regnskap.

 

Studentvalget vil bli holdt elekronisk  i november. Dersom du er interessert i å stille til valg ta kontakt med ditt studentråd

 

 

Fakultetsstyre representanter høsten 2019
   
Fakultet Navn 
Biovitenskap Marianne Mjelde
Biovitenskap Tor Malnes Grobstok
Handelshøyskolen Cecilie Augensen Nilsen
Handelshøyskolen Pontus Fredrik Birkedal
KBM Beate Bjørgan
KBM Nikolai Bøgseth Aunbakk
LANDSAM Ida Børve Smith
LANDSAM Fredrik Dalen
MINA Emma Kuskemoen
MINA Jardar Lindaas Bringedal
REALTEK Mari Valle Kjelby
REALTEK Fredrik Forsberg Ellingsen
VET Thea Menne Scheide
VET Lars-Amund Skari

 

 

 

Published 8. February 2017 - 17:24 - Updated 7. mai 2019 - 14:28