Fakultetsstyrene

Fakultetsstyret er fakultetenes øverste organ.

Til fakultetsstyrene skal det velges to studentrepresentanter med personlige vara. Stillingen er kjønnskvotert. Det velges mannlige repesentanter på høsten som tiltrer vervet 01. januar, og kvinnelige representanter på våren som tiltrer vervet 01.07. Vervet har en varighet på 1 år.

Fakultetsstyre er fakuletets øverste organ. Styret har det overordnede ansvaret og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner samt budsjett og regnskap.

Studentvalget holdes elekronisk i november og april. Dersom du er interessert i å stille til valg ta kontakt med ditt studentråd

Fakultetstyrene vår 2022 

Biovitenskap Anne Trætteberg Reitan annerei@nmbu.no
Biovitenskap Espen Evju  
Handelshøyskolen Emiline Frantzen emiline.frantzen@nmbu.no
Handelshøyskolen Elias Vamnes Nyhagen  
KBM Iben Amalie Lund Johansen iben.amalie.lund.johansen@nmbu.no
KBM Oskar Solberg Lægland  
LANDSAM Emilie Netskar emilie.netskar@nmbu.no
LANDSAM Anders Endor-Nordengen  
MINA Gina Marie Granheim gina.marie.granheim@nmbu.no
MINA Paul Høsteng-Haugen  
REALTEK Marthe Ahlgreen Hansen marthe.ahlgreen.hansen@nmbu.no
REALTEK Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff  
VET Thea Menne Scheide thea.menne.scheide@nmbu.no
VET Magnus Dypvik  

Publisert - Oppdatert

Del på