Studentrepresentanter i universitetsstyret

Studentrepresentantene i NMBUs øverste organ.

Studentrepresentanter i universitetsstyret

Universitetsstyret (US)

Består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har rundt 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt via Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget.

Styremedlemmer, protokoller og innkallinger: https://opengov.360online.com/Meetings/nmbu/Boards/Details/317708

Studentrepresentanter i Universitetsstyret 2019/2020:

Faste representanter:

Nina Vold Johansen  nina.vold.johansen@nmbu.no

Børge Falleth Høysæter  borge.falleth@nmbu.no

Vararepresentanter:

Even August Bremnes Stokke  even.august.bremnes.stokke@nmbu.no

Ane Nygård Magnussen   ane.nygard.magnussen@nmbu.no

 

Published 17. juni 2015 - 15:48 - Updated 30. september 2020 - 13:53