Universitetsstyret

Universitetsstyret (US)

Består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt via Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget.

Studentrepresentanter i Universitetsstyret 2018/2019:

Faste representanter:

Hanne Berggreen  hanne.berggreen@nmbu.no

Benedikt Goodman  benedikt.goodman@nmbu.no

 

 

Vararepresentanter:

Roble Wais    roble.wais@nmbu.no

 

 

Published 17. juni 2015 - 15:48 - Updated 7. mars 2019 - 10:54