Universitetsstyret

Universitetsstyret (US)

Består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt via Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget.

Studentrepresentanter i Universitetsstyret 2019/2020:

Faste representanter:

Nina Vold Johansen  nina.vold.johansen@nmbu.no

Benedikt Goodman  benedikt.goodman@nmbu.no

 

 

Vararepresentanter:

Roble Wais    roble.wais@nmbu.no

 

 

Published 17. juni 2015 - 15:48 - Updated 13. august 2019 - 13:37