Studentrådene

 

Studentrådene

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvlag og Fakultetsstyret. Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger gjeldende for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting. 

 

Studentrådsledere for våren 2021

Fakultet for biovitenskap

Leder: Anne Gladsø Wibe
Nestleder: Ragnhild Heiene Johansen

Ta kontakt på:  studentrad.biovit@nmbu.no

 

Handelshøyskolen

Leder: Camilla Glomsås
Nestleder: Andreas Bjørnsen Strumse

Ta kontakt på: studentrad.hh@nmbu.no 

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Leder: Fredrik Skjelstad
Nestleder: Andrea Sønsterud Jansen

Ta kontakt på: studentrad.kbm@nmbu.no

 

Fakultet for realfag og teknologi

Leder: Randi Mork
Nestleder: Rakel Tzeng-Ohn Steensen

Ta kontakt på: studentrad.realtek@nmbu.no

 

Fakultet for landskap og samfunn

Leder: Jens Bartnes
Nestleder: Diana Aguilar

Ta kontakt på: studentrad.landsam@nmbu.no

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Leder: Sigrid Arnestad
Nestleder: Gina Marie Granheim

Ta kontakt på: studentrad.mina@nmbu.no

 

Veterinærhøgskolen

Leder: Eidbjørg Søreide
Nestleder: Malin Skaug

Ta kontakt på: studentrad.vet@nmbu.no

Published 17. juni 2015 - 15:43 - Updated 19. januar 2021 - 14:24