Studentrådene

Har du behov for å kontakte studentrådet på ditt fakultet? Her finner du en oversikt.

Studentrådene

 

Studentrådene

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvlag og Fakultetsstyret. Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger gjeldende for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting. 

 

 

Studentrådsledere for våren 2019

 

Fakultet for biovitenskap

Leder: Tuva Hagberg Andersen
Nestleder: David Martens  

Ta kontakt på:  studentrad.biovit@nmbu.no

 

 

Handelshøyskolen

Leder: Agnes Lusti 
Nestleder: Victor Kløw 

Ta kontakt på: studentrad.hh@nmbu.no 

 

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Leder: Ingvild Hals Hauge   
Nestleder: Helene Vo  

Ta kontakt på: studentrad.kbm@nmbu.no

 

 

Fakultet for realfag og teknologi

Leder: Erik Sand
Nestleder: Siril Bjørke

Ta kontakt på: studentrad.realtek@nmbu.no

 

 

Fakultet for landskap og samfunn

Leder: Martin Reigstad   
Nestleder: Frida Sandbæk

 

Ta kontakt på: studentrad.landsam@nmbu.no

 

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Leder: Ingvild Røyset    
Nestleder: Stine Østmoe

Ta kontakt på: studentrad.mina@nmbu.no

 

 

Veterinærhøgskolen

Leder: Helga Lindheim   
Nestleder: Linn Kaia Sörling 

Ta kontakt på: studentrad.vet@nmbu.no

Published 17. juni 2015 - 15:43 - Updated 7. mars 2019 - 10:35