Studentrådene

Har du behov for å kontakte studentrådet på ditt fakultet? Her finner du en oversikt.

Studentrådene

 

Studentrådene

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvlag og Fakultetsstyret. Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger gjeldende for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting. 

 

Studentrådsledere for våren 2020

Fakultet for biovitenskap

Leder: David Martens
Nestleder: Ingvild Munz 

Ta kontakt på:  studentrad.biovit@nmbu.no

 

Handelshøyskolen

Leder: Mathilde Wingeng
Nestleder: Emiline Franzen

Ta kontakt på: studentrad.hh@nmbu.no 

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Leder: Susanne Engholm  
Nestleder: Elisabeth Sunde Bergerud

Ta kontakt på: studentrad.kbm@nmbu.no

 

Fakultet for realfag og teknologi

Leder: Even August Bremnes Stokke
Nestleder: Eivind Bækken Toft

Ta kontakt på: studentrad.realtek@nmbu.no

 

Fakultet for landskap og samfunn

Leder: Linn Browning
Nestleder: Jens Bartnes

Ta kontakt på: studentrad.landsam@nmbu.no

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Leder: Kjersti Bach Moholt  
Nestleder: Gina Marie Granheim

Ta kontakt på: studentrad.mina@nmbu.no

 

Veterinærhøgskolen

Leder: Edel Enger Optun
Nestleder: Vårin Duvold  

Ta kontakt på: studentrad.vet@nmbu.no

Published 17. juni 2015 - 15:43 - Updated 10. januar 2020 - 14:42