Studentrådene

Har du behov for å kontakte studentrådet på ditt fakultet? Her finner du en oversikt.

Studentrådene

Studentrådene

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvlag og Fakultetsstyret. Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger gjeldende for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting. 

Studentrådsledere for høsten 2018

Fakultet for biovitenskap

Leder: Tuva Hagberg Andersen
Nestleder: Marianne Mjelde  

Ta kontakt på:  studentrad.biovit@nmbu.no

Handelshøyskolen

Leder: Agnes Lusti 
Nestleder: Mathilde Wingeng   

Ta kontakt på: studentrad.hh@nmbu.no 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Leder: Ingvild Hals Hauge   
Nestleder: Kristina S.R. Stenløkk   

Ta kontakt på: studentrad.kbm@nmbu.no

Fakultet for realfag og teknologi

Leder: Gunnar Haarr
Nestleder: Rasmus Svebestad

Ta kontakt på: studentrad.realtek@nmbu.no

Fakultet for landskap og samfunn

Leder: Martin Reigstad   
Nestleder: Taale Kjøs

Ta kontakt på: studentrad.landsam@nmbu.no

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Leder: Ingvild Røyset    
Nestleder: Aurora Hansen

Ta kontakt på: studentrad.mina@nmbu.no

Veterinærhøgskolen

Leder: Helga Lindheim   
Nestleder: Linn Kaia Sörling 

Ta kontakt på: studentrad.vet@nmbu.no

Published 17. juni 2015 - 15:43 - Updated 27. september 2018 - 11:10