Meld avvik - Si fra!

Si fra!

NMBU ønsker at alle studenter skal ha et trygt, godt og stimulerende læringsmiljø som fremmer god læring og gir kunnskap for livet.

For å få til dette er universitetet avhengig av å få tilbakemeldinger både om det som er bra og hva som du som student mener bør forbedres.