Meld avvik - Si fra!

Si fra!

NMBU ønsker at alle studenter skal ha et trygt, godt og stimulerende læringsmiljø som fremmer god læring og gir kunnskap for livet.

For å få til dette er universitetet avhengig av å få tilbakemeldinger både om det som er bra og hva som du som student mener bør forbedres.

 

Universiteter og høgskoler i Norge har gått sammen om å opprette sikresiden.no hvor får du forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i akutte situasjoner som vold, trusler, brann, seksuell trakassering, førstehjelp mm..