Søkertallene ved NMBU faller mindre enn i sektoren

Foto: Håkon Sparre, NMBU

Hele sektoren opplever lavere søkertall og NMBU har ca. 1300 færre søkere i år enn i fjor. Nedgangen ved NMBU er likevel mindre enn for snittet i sektoren.

Flere søkte under pandemien

Under pandemien i 2020 og 2021 søkte flere personer seg til høyere utdanning.

– Nå er vi tilbake på et mer normalt nivå igjen, sier prorektor for utdanning ved NMBU, Elise Norberg.

Det totale antall søkere til studier ved NMBU de siste årene ser slik ut:

20199632
202010191
202110404
20229181

 – Antall søkere har altså gått noe ned, også i forhold til 2019. Det er litt overraskende, i og med at mange av våre studieprogram gir studentene kompetanse til å bidra med å løse de store utfordringene som verden står overfor når det gjelder bærekraft, klima, miljø, matsikkerhet og reduksjon av biologisk mangfold – for å nevne noen. I tillegg vet vi gjennom studiebarometerundersøkelsene at våre studenter er blant landets mest fornøyde studenter!

Vi ser det samme mønsteret av nedgang i det totale antall søkere til høyere utdanning i Norge de siste årene:

2019138 719
2020151 682
2021154 088
2022134 954

Enkelte NMBU-studier har likevel god søkning

Økonomi, ledelse og IT – Studieprogrammet er nytt av året og kombinerer IT-kompetanse med økonomi og ledelse. Det er veldig gledelig at programmet tiltrekker seg mange søkere, sier en fornøyd prorektor for utdanning.

Teknologiprogrammene Byggeteknikk og arkitektur og Datavitenskap, som begge er sivilingeniør-utdanninger har også flere søkere enn i fjor.

Det samme har Lektorutdanning i realfag. – Lektorutdanningen vår har satt søkelys på opplæring i Bærekraft i grunnskolen. Kan hende det faktum virker forlokkende på søkerne?

Kjemi og Energi og miljøfysikk har også noen flere søkere enn i fjor. – Mange søker jo også flere enn ett studie ved NMBU, i tilfelle de ikke kommer inn på sitt førstevalg. 

Husdyrvitenskap – Vi har en liten økning av søkere til dette studiet, noe som er veldig positivt. Vi ser altså en økt interesse blant de unge for denne utdanningen som har lange tradisjoner.

Populære studier

Veterinærstudiene er fortsatt svært populære. 522 søkere har valgt Veterinærmedisin som sin førsteprioritet og konkurrerer om de 90 studieplassene, og 106 har valgt Dyrepleie-studiet hvor vi har 30 plasser. Så nåløyet er fortsatt trangt på disse utdanningene.

Landskapsarkitektur er også etterspurt. 152 søkere har dette studiet som førstepri, og kun 40 får plass.  Landskapsingeniør kommer også høyt på listen, med 71 førstepri-søkere til 25 plasser. Eiendom-studiet og By- og regionalplanlegging-studiet er holder også stand, med henholdsvis 99 og 95 søkere til 38 og 45 plasser.

Bachelorprogrammet Biologi tiltrekker seg fremdeles godt med søkere; 85 søkere til 50 plasser.

– Vi gleder oss til å ta imot de nye studentene til høsten! avslutter Elise Norberg.

 

Fakta

Kontakt prorektor for utdanning Elise Norberg ved spørsmål med SMS-melding til 476 82 710.

Alle søkertallene i Samordna opptak blir publisert her kl. 11, 27. april 2022.

Publisert - Oppdatert

Del på