Seks nye kompetanse- og samarbeidsprosjekt ved NMBU

Av Mette Risbråthe

NMBU skal ha ansatt rektor også i den neste styreperioden.
NMBU skal ha ansatt rektor også i den neste styreperioden.Foto: NMBU

Forskningsrådet deler ut midler til kompetanse- og samarbeidsprosjekt nå i juni. NMBU får midler blant annet til folkehelse, resirkulering av plast og bærekraftig planlegging av hytteområder, arealplanlegging, jurbetennelse og proteinvekster.

Forskningsrådets formål med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

I prosjekttitlene til NMBU er bærekraft gjennomgangstema.

— Det er ikke tilfeldig. Vi var tidlig ute med satsing på bærekraft, og er opptatt av å ha en systematisk tilnærming. Vi plukker ikke bare ut noen av FNS bærekraftsmål, men er opptatt av å se på interaksjonen mellom målene. Vi ønsker at studentene våre skal ha fått «bærekraftshoder» når de reiser fra oss, sier Baardsen.

Følgende har fått tildelt midler i denne kategorien:

Tittel: CO-CREATING PUBLIC HEALTH - Comprehensive evaluation of creating public open spaces for enhancing health in local communities

Målet for dette prosjektet er å få ny kunnskap om etablering av nye møteplasser for aktivitet, ved å følge sju kommuner på Østlandet. Forskningsprosjektet vil både undersøke medvirkningsprosesser og samskaping, samt studere betydningen av slike møteplasser for nærmiljø og folkehelse. I tillegg skal prosjektet arbeide med å utvikle nye metoder for hvordan kommuner kan evaluere og måle betydningen av nærmiljøtiltak for helse og livskvalitet. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Tverga (Ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge), Asplan Viak, Folkehelseinstituttet og Syddansk Universitet.

Prosjektleder: Camilla Ihlebæk

Sum: 15 millioner kroner

Tittel: LANDTIME - The planning and building act between market demand, land policy, sustainability, temporality and intergenerational justice

LANDTIME skal frembringe ny tverrfaglig kunnskap om arealplanlegging regulert av Plan- og bygningsloven (2008) for å fremme en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Hovedmålet er å utforske det norske plansystemets evne til å håndtere arealplaner på ulike forvaltningsnivåer og detaljeringsnivåer i ulike tidsdimensjoner sett i forhold til eiendomsrett, eiendomsregimet og hensynet til fremtidige generasjoner. Prosjekt skal gjennomføres i tre ulike kontekster, nemlig Nordland fylke, Bergen kommune og Indre Østfold kommune, samt relevante saker fra jordskifterettene i disse tre områdene/kontekstene.

Prosjektleder: Inger-Lise Saglie

Sum: 10 millioner kroner

Tittel: Unlocking the potential of enzymatic recycling of plastics

Prosjektet går ut på å utviklet enzymteknologi for nedbrytning og resirkulering av plast. Parallelt skal forskerne utvikle nye plasttyper som er lettere å bryte ned enzymatisk, men som samtidig beholder plastens funksjonelle egenskaper. En viktig del av prosjektet vil være å etablere en åpen dialog med relevant industri og samfunnet generelt for å informere om og diskutere mulighetene som ligger i enzymatisk plastresirkulering. Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU, National Laboratory of Renewable Energy (USA), Norner Research, Miljøstiftelsen Bellona, Den Norske Emballasjeforening og Aclima.

Prosjektleder: Gustav Vaaje-Kolstad

Sum: 30 millioner kroner

Tittel: Planning for sustainable second-home development

Fritidsboliger i Norge har gjennomgått rask vekst og modernisering de siste årene, noe som i økende grad representerer en viktig bærekraftsutfordring med tanke på både miljøvern og klimaendringer. Det overordnede målet for prosjektet er derfor å forbedre planlegging av fritidsboliger for å fremme bærekraftig utvikling av disse.

Prosjektleder: Jin Xue

Sum 9,1 millioner kroner

Tittel: FutureProteinCrops

Dette prosjektet skal bidra til økt produksjon av proteinvekster i Norge for å møte en stigende etterspørsel. Norsk matindustri er aktive i produktutvikling for dette segmentet, og ønsker tilgang på norske råvarer. Det er også etterspørsel etter norskproduserte proteinvekster for bruk til kraftfôr for å erstatte importerte proteinkilder og redusere avhengigheten av importert protein. Dette prosjektet skal derfor legge grunnlaget for å starte en norsk planteforedling av proteinvekster, og samtidig utvikle kunnskap for å løse viktige agronomiske utfordringer i dyrkinga. I tillegg skal prosjektet analysere kvalitetsegenskaper som er viktige for bruk til mat og fôr, og utvikle tiltak slik at kvalitetskrav fra industri kan møtes gjennom forbedrede sorter og dyrkingsteknikk. Prosjektet skal dermed legge grunnlaget for en effektiv og markedstilpasset primærproduksjon av proteinvekster som vil gi økt verdiskapning for bonden og i den etterfølgende verdikjeden. Dette vil være en forutsetning for valg av norske råvarer for å utnytte potensialet som finnes i markedet. 

Tildelingen finansieres fra Forskningsmidlene for landbruk og matindustri. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, NIBIO og Nofima, Graminor AS, Felleskjøpet Agri og Norgesfôr.

Prosjektleder: Anne Kjersti Uhlen

Tittel: Namaste - New approaches to mastitis treatment and effective prevention

Prosjektet handler om forbedret behandling av jurbetennelse (mastitt) hos norske melkekyr. Målet er friske dyr og melk av god kvalitet, med redusert mengde antibiotika. Vi skal gjennomføre et terapiforsøk, samt kvalitative undersøkelser om antibiotikabruk. Tildelingen finansieres fra Forskningsmidlene for landbruk og matindustri. Samarbeidspartnere er TINE og produksjonsdyrveterinærenes forening, PVF.

Prosjektleder: Ane Nødtvedt

Tildelinger fra andre programmer i Forskningsrådet kommer.

Publisert - Oppdatert

Del på