Rektor ved NMBU Mari Sundli Tveit informerte i dag universitetsstyret om at hun vil fratre sin stilling

Av Kai Einar Tilley

Tveit fratrer innen 31. juli. Hun skal over i ny jobb som områdedirektør for politikk i NHO.

– Det har vært et stort privilegium og en glede å få lov til å skape NMBU sammen med ansatte og studenter. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til sammen og den betydningen vi har for en bærekraftig framtid.

Jeg går nå inn i siste halvdel av mitt siste åremål, og jeg har måttet begynne å tenke på framtida. Nå har det dukket opp en unik mulighet til å ta min kompetanse og engasjement for bærekraft og betydningen av samspillet mellom akademia og næringslivet inn i en ny og svært spennende rolle.

Stillingen som rektor ved NMBU for resten av åremålsperioden vil bli lyst ut internt og eksternt snarest mulig. Styret har vedtatt at prorektor Øystein Johnsen konstitueres som rektor ved behov.
– På vegne av styret vil jeg takke Mari for den flotte jobben hun har gjort som rektor for NMBU, sier styreleder Siri Hatlen.


Ved spørsmål, kontakt kommunikasjonsrådgiver ved NMBU Karen Moe Møllerop på telefon 67 23 02 16.

Publisert - Oppdatert

Del på