Rådgiver i Statens forurensningstilsyn

Av Kateryna Krutskykh

Hege Haugland har en master i Samfunnsøkonomi fra NMBU. Det gav jobb som rådgiver i Statens forurensningstilsyn (SFT).

- Jeg jobber som rådgiver i klima- og energiseksjonen i SFT. Seksjonen har ansvaret for å formidle informasjon om kilder til og virkninger av klimaendringer, samt tiltak for å begrense klimagassutslipp.

I tillegg jobber seksjonen med blant annet klimagassregnskapet, gir råd i klimapolitikken og bistår i internasjonale klimaforhandlinger. Jeg skal det neste året bruke mesteparten av tiden på en tiltak- og virkemiddelanalyse som skal være regjeringens grunnlag for å vurdere klimapolitikken mot 2020. Analysen skal ta for seg alle sektorer og vise hvordan man kan oppfylle de nasjonale klimamålene.

Jeg jobber også med avskogingsproblematikk i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I dette arbeidet bruker jeg store deler av kunnskapen jeg tilegnet meg som student ved NMBU. Spesielt ressursøkonomi fagene, der samfunnsøkonomiske analyser og virkemiddelbruk er i stort fokus, har jeg stor glede av i mitt daglige arbeid.

Videre bruker jeg kunnskap jeg tilegnet meg i arbeidet med masteroppgaven om tropisk avskoging i internasjonale klimaavtaler.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
-
Det er to hovedgrunner til at jeg valgte å studere ved NMBU.

For det første er det stor valgfrihet der man kan velge fagkombinasjoner som passer ens interesser. Man kan velge å spisse kompetansen innen ett fagfelt, eller man kan diversifisere og skaffe seg bredde. 

Den andre grunnen var alt det positive jeg hadde hørt om studentmiljøet. Som student ved NMBU kan man velge å engasjere seg i utallige lag og foreninger, og annet hvert år arrangeres UKA som skaper god stemning blant studentene.

Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Mitt råd er å velge fag etter interesse- da går det lettere og blir morsommere. Men på samme tid er det viktig å tenke framover, og prøve finne ut hva man kan tenke seg å jobbe med etter endte studie. Det gjelder spesielt ved valg av masteroppgave.

Masteroppgaven viser hva du har fordypet deg i, og kan hjelpe deg til å få jobb innen den bransjen du ønsker. I tillegg er det viktig å engasjere seg og nytte seg av de mulighetene man har som student ved NMBU. Det er en unik måte til å skaffe seg erfaring man kan dra nytte av i arbeidslivet, samt til å bygge nettverk og få mange gode venner!

Fakta

Hege Haugland har tatt master i Samfunnsøkonomi ved UMB.

Hege Haugland har tatt master i Samfunnsøkonomi ved NMBU. Photo: Privat

Publisert - Oppdatert

Del på