Prosjekter

Universitetsskoler

Høsten 2018 inngikk NMBU og Akershus fylkeskommune en avtale om samarbeid mellom universitetet og fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Universitetsskolesamarbeidet er en av tre satsingsområder i en overordnet avtale med fylkeskommune om forskning og skoleutvikling i Akershus-området.


Mål

RealTek og AFK vil etablere fire universitetsskoler i Akershus fylkeskommune fra høsten 2017 til høsten 2021. De fire universitetsskolene er Frogn vgs., Ski vgs., Hvam vgs. og Ås vgs. Målet med universitetsskoleordningen er et gjensidig forpliktende samarbeid med de aktuelle skolene og læererutdanningen ved NMBU. Det etableres et tettere samarbeid mellom NMBU, skoleeier AFK og skoleledelsen, læerere og elever ved disse fire universitetsskolene, med vekt på forskning og utvikling av læererutdanning og undervisning i skolene innen utdanning for bæerekraftig utvikling. NMBU inngår egne universitetsskoleavtaler med de fire skolene i tillegg til denne samarbeidsavtalen.


Mer om prosjektet
UNIVERSITETSSKOLERKONTAKTINFORMASJON
Frogn videregående skole

Hege Britt Johnsen
hege.britt.johnsen@frogn.vgs.no

Hvam videregående skolePer Corneliussen
per.corneliussen@hvam.vgs.no   
Ski videregående skoleSiri Gulseth
siri.gulseth@ski.vgs.no
Ås videregående skoleAnne Karin Øksnevad
anne.karin.oksnevad@aas.vgs.no

Sider