Prosjekter

Grisefine lunger - en målrettet og samlet innsats for bekjempelse av luftveissykdom hos gris i Norge.

 • Resultatene fra prosjektet vil føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen kan øke produksjonsresultatene.
  Foto
  NMBU
 • Prosjektgruppen i arbeid med å sette sammen pakker til prøvetaking. Nå som pakkene er klare skal de distribueres til veterinærer landet rundt.

  Prosjektgruppen har jobbet med klargjøring av pakker til prøveinnsamling. De vil nå bli distribuert rundt i landet og blir tilgjengelige for veterinærer i felt.

  Foto
  Camilla Kielland, NMBU

Vi trenger mer kunnskap om forekomsten av smittestoffene og relevante risikofaktorer for nå målet om å komme frem til korrekte forebyggende tiltak, optimalisere behandlingsregimene og få bedre kontroll over utbredelsen av luftveissykdommer hos gris

I samarbeid med praktiserende veterinærer i felt gjøres omfattende prøvetagning ved utbrudd av akutt luftveissjukdom i slaktegris- og kombinertbesetninger fra høsten 2017. Standardiserte prøvepakker distribueres til sentrale lokalisasjoner rundt om i landet i forkant av innsamlingen. Ved å birdra til prosjektet vil produsentene også få svar på hva som forårsaker sykdom i sin besetning.

Nyheter og kunngjøringer

 • Stipendiat Miriam Cohen holdt sitt oppstartseminar onsdag 27/9, med hele prosjektgruppen og en rekke eksterne tilhørere tilstede.

 • Gruppen er nå klare for innsats i felt, og venter på telefoner fra veterinærer i felt om utbrudd av akutt luftveissjukdom.

Kommende aktiviteter

Helsetjenesten for Svin arrangerer Fagdager for svinepraktiserende veterinærer på Gardermoen 25. og 26. oktober 2017. Stipendiat Miriam Cohen skal holde et innlegg om prosjektet og viktigheten av grundig diagnostikk for de påmeldte, og det vil bli holdt flere viktige innlegg relatert til svinehelsearbeid under dagene. Informasjon om fagdagene finner du her.

Veterinærdagene i Bergen 8. og 9. februar 2018. Representanter fra prosjektgruppa vil holde et innlegg som en del av produksjonsdyrprogrammet. Informasjon vil komme her.

Om prosjektet

Mål

Målet med dette prosjektet er å øke forståelsen av mekanismene bak luftveissykdommer ved å studere forekomsten av patogene agens og relevante risikofaktorer. Ved økt kunnskap rundt dette, er målet å komme frem til korrekte forebyggende tiltak, optimalisere behandlingsregimene og få bedre kontroll over utbredelsen av luftveissykdommer hos gris. Resultatene fra prosjektet vil føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen kan øke produksjonsresultatene.

Bakgrunn

Luftveissykdom er en av de mest forekommende sykdommene hos gris globalt, og forårsaker nedsatt dyrevelferd, helse og produksjon. Norsk svineproduksjon er i en internasjonal særstilling når det gjelder lav forekomst av smittestoff hos gris. Svinepopulasjonen i Norge er fri for en rekke agens som kan forårsake luftveissykdom hos gris, men som er utbredt i mange land verden over, deriblant M. hyopneumoniae. De siste årene er det likevel blitt rapportert en økende forekomst av alvorlige utbrudd av luftveissykdom hos gris i Norge, som igjen forårsaker økt morbiditet og mortalitet. Dette medfører redusert dyrevelferd og betydelige tap for svineprodusentene. Flere av de utbruddene har vært forbundet med Actinobacillus pleuropneumoniae (APP), men også andre agens eller kombinasjoner av agens kan ha vært av betydning for sjukdomsutviklingen i disse utbruddene. Inntil nå har det ikke blitt gjennomført systematiske studier av patogene agens involvert i alvorlige luftveislidelser hos gris.

Resultater / funn

Innsamling av data vil skje i løpet av høsten og vinteren i 2017 og starten av 2018. 

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et nasjonalt samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, Animalia Helsetjenesten for Svin, Nortura, KLF og Norsvin.

Finansieringskilder

Forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA)

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Animalia

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund

Nortura SA

Eksterne deltagere

Veterinærinstituttet, koordinator Carl Andreas Grøntvedt

Animalia Helsetjenesten for svin, koordinator Stine Margrethe Gulliksen

Norsvin, koordinator Peer-Ola Hofmo

KLF, koordinator Karl Kristian Kongsted

Nortura, koordinator Odd Magne Karlsen 

Jens Petter Nielsen (University of Copenhagen)

Relatert innhold: f.eks omtaler og nyheter

Sider