Aktuelt

Presentasjoner fra PlanCoast-prosjektet til nedlasting

Presentasjoner fra PlanCoast-prosjektet til nedlasting

Her kan du lese og laste ned høringsinnspill og relevante presentasjoner som er brukt i forbindelse med PlanCoast-prosjektet.

Forsker på kystsonen

Forsker på kystsonen

«PlanCoast» et nytt forskningsprosjekt som kaster lys over betingelser for integrert og bærekraftig forvaltning og planlegging av kystsonen, hvor sjø- og landområdene skal bli sett i sammenheng.