PlanCoast

PlanCoast

Fiskebåt
Kystsonen er en attraktiv arena for både matproduksjon og energiproduksjon. Forskningsprosjektet PlanCoast undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen.

Aktuelle saker

Presentasjoner fra PlanCoast-prosjektet til nedlasting

Presentasjoner fra PlanCoast-prosjektet til nedlasting

Her kan du lese og laste ned høringsinnspill og relevante presentasjoner som er brukt i forbindelse med PlanCoast-prosjektet.

Forsker på kystsonen

Forsker på kystsonen

«PlanCoast» et nytt forskningsprosjekt som kaster lys over betingelser for integrert og bærekraftig forvaltning og planlegging av kystsonen, hvor sjø- og landområdene skal bli sett i sammenheng.

PlanCoast

Om PlanCoast

Kystsonen er preget av at bruk av havet og bruk av landområdene møtes og skaper mange konflikter. De kystnære havområdene er attraktive for blant annet akvakultur, energitiltak, ferdsel, fiske, friluftsliv, reiseliv mv. Folk vil gjerne ha både boliger og hytter ved kysten, og ikke minst adgang til sjøen på andre måter. Styring og forvaltning av kystsonen er preget av at ulike lover og organer regulerer virksomhetene i sjø og på land.

Forskningsprosjektet PlanCoast undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og myndighetsnivå.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og har en tidsramme ut 2019.

--------------------

Følg PlanCoast-bloggen

--------------------

Kontaktinformasjon:

Vi holder til på «Ormen Lange»-bygningen på Campus Ås,

Adresse: Kirkeveien 25, 1433 Ås

--------------------

Kontaktperson:

Katrine Broch Hauge
+4767231253
katrine.broch.hauge@nmbu.no
--------------------

Følg oss på sosiale medier