DeLignoBact - Bakteriell nedbrytning av lignin

DeLignoBact - Bakteriell nedbrytning av lignin

I dette prosjektet skal vi lete etter bakterielle enzymer som bryter ned lignin.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Lignin er en av hovedkomponentene uspiselige plantematerialer, men utnyttes i dag på en dårlig måte. Ved å bedre forstå de enzymatiske systemene som er involvert i nedbrytning av lignin i naturen, vil vi kunne utnytte lignin som en fornybar ressurs til aromatiske forbindelser. I dag er olje og gass de viktigste kildene til aromatiske forbindelser, og dette prosjektet vil derfor potensielt kunne bidra til en grønnere teknologi for fremstilling av disse forbindelsene, som igjen anvendes i en rekke produkter.

Uspiselige plantematerialer består av lignocellulose, som er den fornybare ressursen vi har mest av på jorda, og er sammensatt av tre hovedkomponenter: cellulose, hemicellulose og lignin. Dagens bioraffinerier fokuserer hovedsakelig på utnyttelsen av cellulose, noe som krever en forbehandling av plantematerialet. Forbehandlingsmetoder fører til ugunstige endringer på ligninet som gjør at verdien av ligninet blir lavere, og ofte brukes ligninet kun som en forbrenningskilde i stedet for som en fornybar ressurs til aromatiske forbindelser. Det eksisterer noe kunnskap om hvordan sopp bryter ned lignin, mens bakterienes evne til å bryte ned lignin er i mye mindre grad utforsket. DeLignoBact vil derfor utforske bakterienes enzymer involvert i nedbrytning av lignin. Vi skal hente jordprøver fra ulike dybder og bruke disse til å dyrke bakterier som kan bryte ned lignin. Ved å studere bakteriene som er til stede og enzymene de bruker i nedbrytningsprosessen håper vi å identifisere enzymsystemer som er nødvendige for effektiv nedbrytning. Klarer vi det, vil resultatene kunne tas videre for design av en ligninnedbrytende enzymcocktail som vil være interessant for industrielle prosesser. Et annet mål med prosjektet er å se på samspillet mellom ligninnedbrytende enzymer og andre enzymer som er involvert i nedbrytning av de andre komponentene i lignocellulose: cellulose og hemicellulose.