HoliCow: A holistic approach to an old problem: deciphering complex host-microbiome-pathogen relationships in bovine mastitis

HoliCow: A holistic approach to an old problem: deciphering complex host-microbiome-pathogen relationships in bovine mastitis

Prosjektet ser på mikrobiomer i juret hos melkekyr og hvordan dette påvirker mastitt (jurbetennelse). Målet er å bidra med ny kunnskap for å forebygge mastitt, forbedre dyrevelferd, redusere antibiotikabruk og øke bærekraft i meieriindustrien.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Bovin mastitt er en inflammatorisk sykdom i juret, med viktige konsekvenser for dyrevelferd og melkeproduksjon. Det er også hovedårsaken til antibiotikabruk hos norske melkekyr. Mastitt skyldes hovedsakelig miljøpatogene mikroorganismer som infiserer juret. Til tross for at det er den største årsaken til mat og økonomiske tap i meieriindustrien på globalt nivå, er fortsatt ikke hele etiologien til mastitt fullstendig forstått. Det er derfor behov for en kontinuerlig innsats for å forbedre helsen til melkekyr og kvaliteten på melk som tilføres meieriindustrien, og derved å redusere bruken av antibiotika.

Mål

I prosjektet HoliCow vil vi takle dette problemet fra forskjellige innfallsvinkler, og vi vil undersøke både rollen til, og samspillet mellom, de tre store aktørene: verten, patogenet og mikrobiomet. Vi vil dra nytte av de nyeste teknikkene som er utviklet innen ulike felt (f.eks. -Omics, flowcytometri og molekylær mikrobiologi) for å forstå mekanismene bak jurinfeksjoner. Målet er å bidra med ny kunnskap om jurbiologien for bedre å forebygge mastitt, forbedre jurhelse og dyrevelferd, redusere bruken av antibiotika i landbruket og øke bærekraft i meieriindustrien.

Mer om prosjektet

HoliCow fikk tildeling fra Forskningsrådet i 2020 under FRIPRO-programmet, som “ground breaking research in life science”. Davide Porcellato fikk støtte til prosjektet under kategorien Forskerprosjekt for unge talenter, hvor bare 43 av 512 søknader ble innvilget. Han er også valgt ut som én av fire KBM-forskere til NMBUs talentutviklingsprogram Forskertalent for bærekraft