WelCow/Kutrivsel: Bedre dyrevelferden i storfebesetninger

WelCow/Kutrivsel: Bedre dyrevelferden i storfebesetninger

Håkon Sparre, NMBU

God dyrevelferd er viktig. I Norge er den sikret og regulert, men vi trenger likevel økt kunnskap om status for dyrevelferden hos husdyr. Prosjektet ønsker å bedre dyrevelferden i storfebesetninger, og motiverer gårdbrukeren til dette arbeidet.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Dyrevelferd er et viktig tema for forbrukere, forvaltere og husdyrprodusenter. I Norge er dyrevelferd sikret og regulert gjennom strenge lover, forskrifter, retningslinjer og revisjonssystem. Vi trenger likevel økt kunnskap om status for velferd hos husdyr i Norge. Nylig har det vitenskapelige fokuset vært på hvordan man bruker rutinemessige besetningsdata (RHD) som et kostnadseffektivt diagnostisk verktøy for å oppdage besetninger med dårlig velferd. Norge har en unik mulighet til å undersøke hvordan RHD effektivt og kontinuerlig kan beregne nivåene av kyrs velferd på gården, da de fleste besetninger er deltakere i Kukontrollen (nasjonal database). Meieriindustrien har utviklet en dyrevelferdsindikator (AWI) med data fra Kukontrollen, som har som mål å gi et kontinuerlig estimat på dyrevelferden i besetninger med storfe. Dyrevelferdsindikatoren gir informasjon om dyrevelferd på besetningsnivå, og også om viktige delområder som melkeproduksjon, ungdyr, kalver, avhorning, klauvhelse osv. WelCow/Kutrivsel vil vurdere dyrevelferd i en storfebesetning ved hjelp av en anerkjent dyrevelferdsprotokoll og bruke resultatene til å validere AWI. WelCow/Kutrivsel vil også gi innsikt i hvordan man kan optimaliserer eksisterende AWI, slik at bonden kan bruke den kontinuerlig til å bedre velferden til sine dyr. For å forbedre dyrevelferden ute i fjøset, er bøndene den viktigste faktoren. WelCow/Kutrivsel vil derfor vurdere arbeidstilfredshet med sikte på å bruke disse resultatene for å oppmuntre bonden til å forbedre dyrevelferden ytterligere. Kontinuerlig innsikt i dyrevelferd vil styrke bærekraftigheten i storfebesetninger og verdikjedene i konvensjonelt landbruk. WelCow/Kutrivsel vil generere ny kunnskap og teknologi for landbruks- og næringsmiddelindustrien, og fremme konkurransedyktige, lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i landbruket.

Vinteren 2021 lyste TINE ut en navnekonkurranse for å gi prosjektet WelCow et norsk navn. Det nye navnet ble Kutrivsel, og det er det navnet vi kommer til å bruke på prosjektet fra høsten av. 
Les mer om konkurransen på tine.no. 

Mål

WelCow/Kutrivsel vil vurdere dyrevelferd i en storfebesetning ved hjelp av en anerkjent dyrevelferdsprotokoll. WelCow/Kutrivsel vil også gi innsikt i hvordan man kan optimaliserer eksisterende dyrevelferdsindikator, slik at bonden kan bruke den kontinuerlig til å bedre velferden til sine dyr. For å forbedre dyrevelferden ute i fjøset, er bøndene den viktigste faktoren. WelCow/Kutrivsel vil derfor også vurdere arbeidstilfredshet med sikte på å bruke disse resultatene for å oppmuntre bonden til å forbedre dyrevelferden ytterligere

Mer om prosjektet