Kuer

God dyrevelferd er viktig. I Norge er den sikret og regulert, men vi trenger likevel økt kunnskap om status for dyrevelferden hos husdyr. Dette forskningsprosjektet ønsker å bedre dyrevelferden i storfebesetninger, og motiverer gårdbrukeren til dette arbeidet.

01 mai 2020 - 31 des. 2024

Samarbeidsprosjekt finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), TINE og Animalia.

 • Dyrevelferd er et viktig tema for forbrukere, forvaltere og husdyrprodusenter. I Norge er dyrevelferd sikret og regulert gjennom strenge lover, forskrifter, retningslinjer og revisjonssystem. Vi trenger likevel økt kunnskap om status for velferd hos husdyr i Norge. Nylig har det vitenskapelige fokuset vært på hvordan man bruker rutinemessige besetningsdata (RHD) som et kostnadseffektivt diagnostisk verktøy for å oppdage besetninger med dårlig velferd.

  Norge har en unik mulighet til å undersøke hvordan RHD effektivt og kontinuerlig kan beregne nivåene av kyrs velferd på gården, da de fleste besetninger er deltakere i Kukontrollen (nasjonal database). Meieriindustrien har utviklet en dyrevelferdsindikator (AWI) med data fra Kukontrollen, som har som mål å gi et kontinuerlig estimat på dyrevelferden i besetninger med storfe.

  Dyrevelferdsindikatoren gir informasjon om dyrevelferd på besetningsnivå, og også om viktige delområder som melkeproduksjon, ungdyr, kalver, avhorning, klauvhelse osv. WelCow/Kutrivsel vil vurdere dyrevelferd i en storfebesetning ved hjelp av en anerkjent dyrevelferdsprotokoll og bruke resultatene til å validere AWI. WelCow/Kutrivsel vil også gi innsikt i hvordan man kan optimaliserer eksisterende AWI, slik at bonden kan bruke den kontinuerlig til å bedre velferden til sine dyr. For å forbedre dyrevelferden ute i fjøset, er bøndene den viktigste faktoren. WelCow/Kutrivsel vil derfor vurdere arbeidstilfredshet med sikte på å bruke disse resultatene for å oppmuntre bonden til å forbedre dyrevelferden ytterligere. Kontinuerlig innsikt i dyrevelferd vil styrke bærekraftigheten i storfebesetninger og verdikjedene i konvensjonelt landbruk. WelCow/Kutrivsel vil generere ny kunnskap og teknologi for landbruks- og næringsmiddelindustrien, og fremme konkurransedyktige, lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i landbruket.

  Vinteren 2021 lyste TINE ut en navnekonkurranse for å gi prosjektet WelCow et norsk navn. Det nye navnet ble Kutrivsel, og det er det navnet vi kommer til å bruke på prosjektet fra høsten av.
  Les mer om konkurransen på tine.no.

  Høsten 2023 sender prosjektet ut et spørreskjema til et utvalg melkeprodusenter for å få hjelp i det videre arbeidet.

  Det kan du lese mer om her.

  Vi håper produsentene vil ta seg tid til å svare. E-posten sendes ut i starten av november fra prosjekt-kutrivsel.no.

 • WelCow/Kutrivsel vil vurdere dyrevelferd i en storfebesetning ved hjelp av en anerkjent dyrevelferdsprotokoll. WelCow/Kutrivsel vil også gi innsikt i hvordan man kan optimaliserer eksisterende dyrevelferdsindikator, slik at bonden kan bruke den kontinuerlig til å bedre velferden til sine dyr. For å forbedre dyrevelferden ute i fjøset, er bøndene den viktigste faktoren. WelCow/Kutrivsel vil derfor også vurdere arbeidstilfredshet med sikte på å bruke disse resultatene for å oppmuntre bonden til å forbedre dyrevelferden ytterligere

  Eksterne deltakere

  Kristian Ellingsen-Dalskau

  Seniorforsker ved Veterinærinstituttet

  Anna Vøien aaby

  Masterstudent i husdyrvitenskap, ansatt i prosjektet Kutrivsel

  Olav Østerås

  Stine Grønmo Kischel

  TINE Rådgivning

  Christoph Winckler

  University of natural resources and life sciences, Vienna

  Per Arne Tufte

  Universitetet i Oslo

  Åse Margrethe Sogstad

  Animalia

  Kjerstin Marlene

  Frøyland Gård

  Anja Fyksen Lillehaug

  Norges Bondelag

  Samarbeidspartnere

  • TINE
  • Animalia
  • Veterinærinstituttet
  • Norges Bondelag
  • Frøyland, Søndre Syd Myhrer, Skedsmokorset
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Wien
 • Conor Barry og en presentasjon fra et foredrag

  Buskap, utgave 7, 2023

  Delindikator klauv og besetningens halthetsstatus

  Foreløpige forskningsresultater viser at det er en klar sammenheng mellom poengsummen for delindikator klauv og forekomsten av halthet i besetningen.

  Kyr på beite

  Sender spørreskjema til landets melkebønder

  Høsten 2023 sender prosjektet ut et spørreskjema til et utvalg melkeprodusenter for å få hjelp i det videre arbeidet. Vi håper produsentene vil ta seg tid til å svare.

  • Kutrivsel har i høst besøkt ca. 160 melkekubesetninger totalt. Forsker Conor Barry har selv reist landet rundt i bobil og stått for ca. 100 av besøkene.

   - Det gjenstår noen besøk som mine kolleger skal gjøre, men selv har jeg parkert bobilen og er ferdig med denne delen av prosjektet. Nå gleder jeg meg til å se på alle dataene vi ha samlet inn og gjøre beregninger. Det er mye spennende arbeid som gjenstår, så jeg gleder meg til å se hva dataene viser, sier han.

   Han forteller at han har hatt en morsom høst. 

   - Det har vært fantatstisk fint å møte så mange flinke, norske bønder. Jeg vil si tusen takk til alle som har tatt imot meg og mine kolleger, og takk for alle kaffekopper og hggelige samtaler. Og takk også til alle de som har sagt ja til å delta, men som ennå ikke har fått besøk. Takk for samarbeidet og god jul og godt nytt år!

  • På lørdag besøkte Conor den nordligste besetningen som deltar i prosjektet. Passende nok, fikk han litt snøvær!

   Kutrivsel (WelCow) har nå besøkt 110 norske melkekubesetninger mellom Lierne og Lindesnes.

   Snart når vi vårt mål om å besøke 160 besetninger. Alle i Kutrivsel vil gi en stor takk til alle de produsentene som har deltatt så langt og de som har avtalt et besøk i de kommende månedene.

   Coner
  • Stipendiat Conor Barry suser rundt i bobilen sin og møter tusenvis av kyr. Denne uka fikk også hunden hans, Seamus, bli med med på tur.

   Coner og hund
   Conor i Fjøset
   Conor i fjøset
   Kuer i fjøset
   Kuer i fjøset.
   Naturbilde av Loen
   Naturbilde fjord
   Sauer på fjellet
  • Det er hyggelig å reise rundt og se hvordan kuene tilpasser seg sine omgivelser og nyter ekstra tiltak for bedre dyrevelferd! Her er det ei som storkoser seg med ku-børsten sin.

  • Conor Barry har besøk 38 besetninger i vår. Nå tar han en sommerpause før rundt 100 nye fjøs står for tur fra august.

  • Conor Barry er ute på veien i bobil for å besøke 150 melkekubesetninger.

   Conor i Fjøset
   Conor i Fjøset.