Til kamp mot antimikrobiell resistens i den norske matproduksjonskjeden

Til kamp mot antimikrobiell resistens i den norske matproduksjonskjeden

NoResist vil studere antimikrobiell resistens i den norske matproduksjonskjeden fra fôr til bord. Prosjektet vil se både på utvikling, forekomst og spredning av resistens, og på tiltak for å forbygge og redusere resistens.

prosjekt

Om/Mål
Mer om prosjektet

Fokus er på fjørfe som i dag har de største utfordringene når det gjelder antibiotikaresistens, f.eks. med «extended spectrum betalactamase» produserende bakterier (ESBL) og kinolonresistene bakterier. 

Live Lingaas Nesse, Veterinærinstituttet, er leder for hele prosjektet.

Prosjektleder ved NMBU, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) er Trine L’Abée-Lund.