HØNE – Helhetlig bioØkonomisk utnyttelse av verpehøne

HØNE – Helhetlig bioØkonomisk utnyttelse av verpehøne

Hvert år blir tre millioner verpehøns destruert. De fleste ender deretter som bindemiddel i betong, og knappe fem prosent ender som råvare for storkjøkken.

prosjekt

Om/Mål
Mer om prosjektet

Det er ikke bærekraftig nok, og HØNE-prosjektet vil utnytte hønene til mat, olje og proteiner. Forskere fra MatInf bidrar med å finne faktorer av betydning for trygg bruk av produkter fra høne, både med tanke på mat, fôr og gjødsel.

Ana Carvajal, SINTEF, er leder for hele prosjektet.

Prosjektleder ved NMBU, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) er Yngvild Wasteson.