CAPAZOMANINTECO - Zoonosekontroll under En Helse-paraplyen.

CAPAZOMANINTECO - Zoonosekontroll under En Helse-paraplyen.

CAPAZOMANINTEC er finansiert under NORADs NORHED-satsing.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Capacity building in Zoonotic diseases management using the integrated approach to ecosystems health at human-livestock-wildlife interface in Eastern and Southern Africa (CAPAZOMANINTECO)

CAPAZOMANINTECO ble finansiert under NORADs NORHED-satsing og var et samarbeid mellom NMBU/Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) og veterinærfakultetene ved Makerere University i Uganda, University of Zambia og University of Bar el Ghazal i Sør-Sudan.

Mer om prosjektet

Prosjektet bygde på mange års samarbeid med de afrikanske partnerne når det gjelder zoonosekontroll under En Helse-paraplyen. Prosjektet ble avsluttet i 2021. Resultater fra prosjektet finnes under ResearchGate