Hygeneae - Relasjonen mellom slaktehygiene og bruk av mikrobiologiske undersøkelser

Hygeneae - Relasjonen mellom slaktehygiene og bruk av mikrobiologiske undersøkelser

MatInf er prosjektpartner i prosjektet Hygeneae, der Animalia er prosjekteier. Det NFR-finansierte prosjektet understøtter relasjonen mellom slaktehygiene og bruk av mikrobiologiske undersøkelser for å validere denne.

prosjekt

Om/Mål
Mer om prosjektet

Partnere i tillegg til Animalia er Veterinærinstituttet og partnere i kjøttindustrien i Danmark, Tyskland, Spania og Storbritannia.

Prosjektleder ved NMBU, MatInf er professor Eystein Skjerve.

Les mer om prosjektet hos Animalia.