Evaluering av PBL (2008) - fungerer plandelen etter intensjonene?

Evaluering av PBL (2008) - fungerer plandelen etter intensjonene?

EVAPLAN2008 evaluerer hvorvidt plandelen i PBL fungerer etter intensjonene ved å sammenholde lovens intensjoner med regional og lokal planleggingspraksis.

prosjekt