Mål

Utvikling av denne kunnskapen vil kunne bidra til å forebygge sykdom og gi god helse hos både dyr og mennesker. Begrepet én helse (One Health) uttrykker at det er helsemessig sammenheng mellom mennesker, dyr og miljø.

Published 1. september 2020 - 12:58 - Updated 1. september 2020 - 12:58