Forskere

Prosjektdeltagere:

Fra Veterinærinstituttet: Øivind Øines, Thomas Havekamp, Camilla Sexe, Arne Holst-Jensen.

Fra NTNU/ HUNT: Kristian Hveem

Fra NMBU Veterinærhøgskolen: Eystein Skjerve, Ann-Katrin Llarena, Yngvild Wasteson, Kristin Herstad, Ola Brynildsrud, Ane Mohn Bjelland, Ellen Skancke, Mari Røken. 

 

Published 1. september 2020 - 12:29 - Updated 3. september 2020 - 13:10