Nyheter

Skal undersøke sammenhenger mellom helsen til mennesker og dyr

Skal undersøke sammenhenger mellom helsen til mennesker og dyr

Nå starter norske forskere en stor og unik undersøkelse av hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse. Målet er å få kunnskap som bidrar til mindre sykdom og bedre helse og velferd hos mennesker og dyr.

Nyheter fra HUNT Én Helse

Oppdatering juni 2021

Nyheter fra HUNT Én helse - News from HUNT One Health

Oppdatering februar 2021 / Update February 2021