Resultater og funn

Når neste fase av prosjektet er i gang i andre halvdel av 2021, vil vi etterhvert legge inn lenker til resulater fra de forskningsprosjekter som er gjennomført  og progresjon i prosjektet. /

When the next phase of the project is underway in the second half of 2021, we will gradually add links to results from the research projects that have been carried out and progression in the project.

 

Resultater og funn - Results and findings

Sekvenseringen - Sequencing

Sekvenseringen av prøvene er i full gang. Pr. 30.6.2021 er alle prøvene i ferd med å bli sekvensert. /

The sequencing of the samples is ongoing. As of 30.6.2021, all samples are in the process of being sequenced.

Published 15. oktober 2020 - 16:08 - Updated 30. juni 2021 - 22:03