Resultater og funn

Når neste fase av prosjektet er i gang i andre halvdel av 2021, vil vi etterhvert legge inn lenker til resulater fra de forskningsprosjekter som er gjennomført  og progresjon i prosjektet.

 

Resultater og funn - Results and findings

Sekvenseringen

Sekvenseringen av prøvene er i full gang. Pr. 30.6.2021 er alle prøvene i ferd med å bli sekvensert.

Published 15. oktober 2020 - 16:08 - Updated 10. september 2021 - 0:52