Resultater og funn

Når neste fase av prosjektet er i gang på nyåret 2021, vil vi etterhvert legge inn lenker til resulater fra de forskningsprosjekter som er gjennomført  og progresjon i prosjektet.

Resultater og funn

Sekvenseringen 

Sekvenseringen av prøvene er i full gang. Pr. 1.1.2021 er halvparten i ferd med å bli sekvensert.

Published 15. oktober 2020 - 16:08 - Updated 18. januar 2021 - 10:15