Friske dyr, friske mennesker

Vi har lenge visst at det er en tett sammenheng mellom helse hos dyr og helse hos mennesker. Ikke minst har vi sett dette med Covid-19 pandemien i 2020, et eksempel på dette med svært alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser for de fleste land i verden. Én Helse tilnærmingen gir oss en nøkkel til å forstå dette og artikkelen Korona, smitte mellom dyr og mennesker og én helse på NMBU's websider forklarer litt av dette. Zoonoser kan overføres både fra dyr til mennesker og fra mennesker til dyr, selv om det er fra dyr til mennesker som får størst oppmerksomhet.

Innen HUNT Én Helse vil vi prøve å se på helse i bred forstand. I tillegg til at infeksjoner kan spres mellom menneske/dyr/ miljø, vet vi også at det kan være gunstig med dyrekontakt for mennesker både for fysisk og psykisk helse. Kjæledyr og husdyr utgjør en betydelig del av det mikrobielle miljø vi til daglig lever i, og det vi kaller mikrobiom eller mikrobiota gjenspeiler hele det mikrobielle miljø som skapes av mennesker, husdyr og kjæledyr, ville dyr og hele det komplekse samspillet som gir oss det mikrobiomet som er med og preger helse i bred forstand. 

For mange mennesker er den daglige kontakten med dyr avgjørende for å oppleve et meningsfylt liv. Å ta ansvar for dyr utvikler vår empati, og mange opplever sine naturopplevelser sammen med sine dyr - om det er kjæledyr, beitedyr eller ville dyr. Uten å ha dyr omkring seg ville mange oppleve en større ensomhet.  

Mange studier har vist at barn som får tidlig eksponering for dyr har en mindre sannsynlighet for på utvikle allergi senere i livet. Hvorfor dette skjer er omdiskutert, men helt åpenbart har mikrobiomet i mage/ tarm, spytt og hud noe med dette å gjøre. Det er mye forskning som gjenstår før vi forstår dette.

Published 15. oktober 2020 - 14:41 - Updated 10. september 2021 - 0:48