Folk og dyr: Én helse

Folk og dyr: Én helse

Her finner du en del omtale av grunnleggende forhold ved mikrobiomet og dets betydning helse hos dyr og mennesker med vekt på sammenhengen mellom helse hos mennesker og dyr - i det vi kaller et Én Helse perspektiv. Videre omtales en del sentrale forskningsproblemstillinger som prosjektet vil arbeide med.