Forskere i prosjektet

Deltakere i prosjektet

Leder for arbeidspakke 1

Rolle
Leder for arbeidspakke 1
Epost til person
Kort omtale

Judit Sandquist er forsker ved SINTEF Energi, avdeling for termisk energi. I BioNEXT er hun leder for arbeidspakke 1.

Sandquists ekspertise er biodrivstoff og hydrotermisk flytendegjøring - HTL.

Leder for arbeidspakke 2.

Rolle
Leder for arbeidspakke 2.
Kort omtale

Erik Trømborg er leder for arbeidspakke 2 i BioNEXT. Han deltar også i arbeidspakke 1.

Trømborg er ekspert på skog og sektormodellering av bioenergi. Han er også prosjektleder for NMBUs Flexelterm-prosjekt.

Leder for arbeidspakke 3.

Rolle
Leder for arbeidspakke 3.
Kort omtale

Atle Midttun er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Midttuns ekspertise er energi og miljø, kraftmarkeder, elektrisitet.

I BioNEXT er han leder for arbeidspakke 3.

Prosjektleder og leder for arbeidspakke 4

Rolle
Prosjektleder og leder for arbeidspakke 4
Epost til person
Kort omtale

Torjus Folsland Bolkesjø er prosjektleder for BioNEXT. Han vil også lede arbeidspakke 4.

Bolkesjøs ekspertise omfatter markedsanalyse og modellering av skogsektoren, bioenergi- og energimarkedene.

Stipendiat i BioNEXT-prosjektet

Rolle
Stipendiat i BioNEXT-prosjektet
Kort omtale

Mariann Birkedal er tilsatt som stipendiat i BioNEXT-prosjektet. Hun har mastergrad i fornybare energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Birkedal kommer fra en stilling som produksjonsplanlegger i E-CO.

Birkedal vil analysere bioenergiens rolle i framtidens energisystem og hvordan bioenergi kan bidra til å redusere utslipp av skadelige klimagasser. Sammen med industripartnere og forskerkollegaer i prosjektet vil hun utarbeide framtidsscenarioer for utviklingen av bioenergiteknologier, markedsprodukter, industristrukturer og politikkutforming.