Arbeidspakker

Arbeispakke 1: Teknologi - muligheter og barrierer

Arbeidspakken ledes av Judit Sandquist og vill se på teknologiske muligheter og utfordringer for å utvikle lønnsom bioenergiindustri i utviklingen mot en mindra karbonintensiv energisektor.

Arbeidspakke 2: Etterspørsel og markeder

Arbeidspakken ledes av Erik Trømborg og vil systematisk gjennomgå etterspørselen i de eksisterende markedene for bioenergi og det videre utviklingspotensialet.

Arbeidspakke 3: Politikk, reguleringer og institusjoner

Arbeidspakken ledes av Atle Midttun vil se på hvilke muligheter som politikkutforming, reguleringer og institusjoner kan ha for å styrke bioenergiens kompetansefortrinn.

Arbeidspakke 4: Syntese

Arbeidspakken ledes av BioNEXTs prosjektleder Torjus Folsland Bolkesjø. Her vil arbeidspakke 1-3 samles i en synteseanalyse. Fokuset vil være å analysere hvilke hindre og kritiske faktorer som må løses for norsk industri relatert til utviklinen av bioenergi skal lykkes.

  

Published 5. desember 2016 - 11:22 - Updated 5. desember 2016 - 11:30