Arrangement

Energiseminar 24. mai 2016

Energiseminar 24. mai 2016

15. april la regjeringen fram sin stortingsmelding om norsk energipolitikk "Kraft til endring - Energipolitikken fram mot 2030". I lys av meldingen arrangerte Handelshøyskolen BI, La Naturen Leve og Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) 24. mai energiseminar for å diskutere teknologiske, praktiske og økonomiske muligheter og utfordringer i norsk energipolitikk.