Nyheter og arrangement

Sluttrapport fra prosjektet

Sluttrapport fra prosjektet

BioNEXT har nå publisert sin sluttrapport. 

Norsk skogsektor mot 2050: Gir biodrivstoff nye muligheter?

Norsk skogsektor mot 2050: Gir biodrivstoff nye muligheter?

Hva skal til for å gjøre fremtidens bioenergi lønnsom og bærekraftig? Hvor er råstoffene og til hvilken kostnad? Den 6. mai inviterer vi til et åpent webseminar hvor vi presenterer den nyeste forskningen om råstoff til biobasert industri i Norge, utvikling av nordiske verdikjeder for biodrivstoff og nye markeder for trevirke. Oppdatert: nå med presentasjoner. 

Biodrivstoff som klimapolitikk og industriell drivkraft

Biodrivstoff som klimapolitikk og industriell drivkraft

Politisk har biodrivstoff vært lansert både som klimapolitisk tiltak, og som driver for skogsindustriell revitalisering etter ‘papirkrisen’.

Ressursgrunnlag for 40% innblandet biodrivstoff i Norden

Ressursgrunnlag for 40% innblandet biodrivstoff i Norden

Norden har ressurser nok til å kunne besøkre egen innblanding på opptil 40%. Men storproduksjon av skogsbasert biodrivstoff får konsekvenser for flere i verdikjeden. Papirindustrien og fjernvarmesektoren vil oppleve økt konkurranse om råstoffet, - noe skogeierne igjen vil tjene på. 

Skogbasert biodrivstoff - nye muligheter for norsk skogsektor?

Skogbasert biodrivstoff - nye muligheter for norsk skogsektor?

Samlet sett har norsk biodrivstoffproduksjon både konkurransefordeler og -ulemper sammenlignet med Sverige og Finland, men svenskene og finnene har foreløpig satset mer enn oss. Politiske rammebetingelser sammen med kompetanse, virkemidler og nye raffinerikonsepter kan imidlertid gi rom også for norske aktører.

Er krisen i skogbruket avblåst?

Er krisen i skogbruket avblåst?

Går vi fem år tilbake i tid, til 2013, ble norsk skogbruk beskrevet som en næring i krise. Hjørnesteinsbedrifter som Union, Follum, Peterson og Tofte var etter tur lagt ned og tømmerprisene var på et nær historisk bunnpunkt. Fem år senere kan vi notere at både tømmerpriser og avvirkning har økt jevnt og trutt. Kommer det ingen krise? Er vi gjennom den? Eller står den for tur?

Utenlandske priser har sterk innvirkning på norsk skogsektor

Utenlandske priser har sterk innvirkning på norsk skogsektor

En ny artikkel fra BioNEXT ser på usikkerheter i norsk skogsektor. De undersøkte parameterne var valutakursendringer og verdensmarkedspriser på skogsprodukter. Forskerne konkluderer med at den viktigste usikkerhetsfaktoren for norsk skogsindustri er utviklingen av internasjonale skogproduktmarkeder.

Skog og tre: Industrielle muligheter og utfordringer

Skog og tre: Industrielle muligheter og utfordringer

BioNEXT sine forskere var tungt inne på 2018-versjonen av Skog og Tre-konferansen. 

NRK Nyhetsmorgen: Hvordan legge til rette for biodrivstoff i transportsektoren?

NRK Nyhetsmorgen: Hvordan legge til rette for biodrivstoff i transportsektoren?

Hvordan gjøre luftfarten mer miljøvennlig? Om drøye ti år kan flyene få halvparten av drivstoffet fra norske trær. Dette temaet tok NRK Nyhetsmorgen opp, og i studio deltok NMBU-professor Torjus Bolkesjø. 

Seminar: Biodrivstoff

Seminar: Biodrivstoff

Som følge av den pågånde medidebatten om biodrivstoff arrangerte NMBU et seminar om biodrivstoff basert på trevirkeressurser på campus Ås den 4. mai. 

Trenger vi biodrivstoff – og må det være norsk?

Trenger vi biodrivstoff – og må det være norsk?

Norge må redusere utslippene i transportsektoren for å nå klimapolitiske mål. Ved siden av elektrifisering og redusert energiforbruk til transport er økt bruk av biodrivstoff trolig en del av løsningen. Et sentralt spørsmål er om vi skal importere biodrivstoffet fra andre land, eller produsere det selv.

10.11.16: Dagsnytt 18 om biodrivstoff

10.11.16: Dagsnytt 18 om biodrivstoff

Arbeiderpartiet vil øke satsingen på biodrivstoff og foreslår at innblandingskravet skal økes fra dagens 5 prosent til 40 prosent i 2020. 10.11.2016 ble temaet "AP vil ha mer biodiesel" diskutert i NRK Dagsnytt 18. I debatten deltok blant andre NMBU-professor Erik Trømborg.

Energiseminar 24. mai 2016

Energiseminar 24. mai 2016

15. april la regjeringen fram sin stortingsmelding om norsk energipolitikk "Kraft til endring - Energipolitikken fram mot 2030". I lys av meldingen arrangerte Handelshøyskolen BI, La Naturen Leve og Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) 24. mai energiseminar for å diskutere teknologiske, praktiske og økonomiske muligheter og utfordringer i norsk energipolitikk.

BioNEXT presentert på ZEROs biodrivstoffseminar 27. april

BioNEXT presentert på ZEROs biodrivstoffseminar 27. april

27. april 2016 samlet Miljøstiftelsen ZERO 250 deltakere til to halvdagsseminarer om biodrivstoff. Under temabolken "Hva skal vi putte på tanken? Status for norsk produksjon av flytende biodrivstoff" holdt NMBU-professor Torjus Bolkesjø innlegg om biomassepotensialet i Norge og presenterte BIONEXT-prosjektet.