Dokumenter og presentasjoner

Her finner du diverse presentasjoner holdt av prosjektets fagpersoner. 

Dokumenter

 

 

Tittel Foredragsholder(e)
Arrangement
Dato
Models for economic assessments of second generation biofuel production

Eirik Ogner Jåstad
Bio4Fuel lunch meeting
01.02.2019

Tilgangen av råstoff i Norge mot 2040+

Erik Trømborg
26.11.2018

Biodrivstoff - muligheter og konsekvenser for norsk skogindustri

Eirik Ogner Jåstad
Treforedlingsforum 2018
21.11.2018

Modelling impacts of policy schemes for increased forest-based biofuel production in the Nordic countries

Eirik Ogner Jåstad, Per Kristian Rørstad, Torjus Folsland Bolkesjø
NWBC
23.10.18

Large-scale forest-based biofuel deployment in the Nordic forest sector: Effects to the economics of forestry and
forest industries

Eirik Ogner Jåstad, Per Kristian Rørstad, Torjus Folsland Bolkesjø
Bio4Fuels Days
12.10.18

Biomasseressurser i skog

Per Kristian Rørstad
Preem, Lysekil
28.09.2018

International markets for advanced biofuels - recent trends, outlook and main uncertainties

Ric Hoefnagels, Martin Junginger
Skog & Tre
01.06.2018

Et brukerperspektiv på biodrivstoff

Atle Midttun, Knut Myrum Næss
Skog & Tre
01.06.2018

Hvordan kan Europas energirevolusjon påvirke nordisk og norsk skogsektor?

 

Torjus Folsland Bolkesjø, Eirik Ogner Jåstad
Skog & Tre
01.06.2018

Hvor mye biomasse og til hvilken pris?

Per Kristian Rørstad
20.04.2018

Biomasseressurser i skog

Per Kristian Rørstad
Preem, Lysekil
15.02.2018

Fremtidens etterspørsel etter biomasse

Torjus Bolkesjø
Bioenergidagene 
27.11.2017

Produksjon av skogbasert biodrivstoff i Norden

Walid Mustapha
BioNEXT-møte 
07.06.2017

Utviklingen i varmemarkedet og etterspørsel
etter skogindustriprodukter

Erik Trømborg
BioNEXT-møte
07.06.2017

Produksjon av skogbasert biodrivstoff i Norden

Walid Mustapha
Seminar om biodrivstoff 
04.05.2017

Råstofftilgang – hvor mye biomasse og til
hvilken pris?

Erik Trømborg, Per Kristian Rørstad
BioNEXT Workshop
04.05.2017

Bærekraftig skogråstoff til biodrivstoff i Norge
– potensial og miljøhensyn

Erik Trømborg
ZERO konferanse
28.02.2017

Bioenergi fra skogråstoff
-utfordringer og muligheter i Norge

Erik Trømborg
KLD seminar
20.01.2017

Biomassepotensialet i Norge

Torjus Folsland Bolkesjø
Seminar om biodrivstoff, ZERO
27.04.2016

Published 17. oktober 2017 - 15:01 - Updated 17. April 2020 - 22:23