Bionext

-
BioNEXT - Bioenergiens rolle i fremtidens energisystemer

BIONEXT nyheter

Biodrivstoff som klimapolitikk og industriell drivkraft

Biodrivstoff som klimapolitikk og industriell drivkraft

Politisk har biodrivstoff vært lansert både som klimapolitisk tiltak, og som driver for skogsindustriell revitalisering etter ‘papirkrisen’.

Om prosjektet

.

BioNEXT

Forskningsprosjektet BioNEXT ser på hva som skal til for at Norges fremtidige bioenergiproduksjon skal bli lønnsom og effektiv. BioNEXT skal adressere bioenergiens muligheter og utfordringer fra tre ulike perspektiver.

Om BioNEXT

 

BioNEXT er et treårig forskningsprosjekt som startet opp i 2016 som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

I BioNEXT skal forskere og næringslivspartnere se på hva som skal til for at Norges fremtidige bioenergiproduksjon skal bli lønnsom, effektiv og bærekraftig.

Bakgrunnen er store uutnyttede skogressurser og politiske visjoner om bruke disse for industriell produksjon av bioenergi. 

I denne omstillingsfasen er målet med BioNEXT å gi forskningsbasert kunnskap slik at det kan fattes strategiske, bærekraftige valg.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: 
Torjus Folsland Bolkesjø
torjus.bolkesjo@nmbu.no

Følg oss på sosiale medier