Bionext

-
BioNEXT - Bioenergiens rolle i fremtidens energisystemer

BIONEXT nyheter

NMBU-professor Torjus Folsland Bolkesjø og kolleger kom gjennom nåløyet til Nordic Flagship Project.

NRK Nyhetsmorgen: Hvordan legge til rette for biodrivstoff i transportsektoren?

Hvordan gjøre luftfarten mer miljøvennlig? Om drøye ti år kan flyene få halvparten av drivstoffet fra norske trær. Dette temaet tok NRK Nyhetsmorgen opp, og i studio deltok NMBU-professor Torjus Bolkesjø. 

.

BioNEXT

Forskningsprosjektet BioNEXT ser på hva som skal til for at Norges fremtidige bioenergiproduksjon skal bli lønnsom og effektiv. BioNEXT skal adressere bioenergiens muligheter og utfordringer fra tre ulike perspektiver.

Om BioNEXT

 

BioNEXT er et treårig forskningsprosjekt som startet opp i 2016 som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

I BioNEXT skal forskere og næringslivspartnere se på hva som skal til for at Norges fremtidige bioenergiproduksjon skal bli lønnsom, effektiv og bærekraftig.

Bakgrunnen er store uutnyttede skogressurser og politiske visjoner om bruke disse for industriell produksjon av bioenergi. 

I denne omstillingsfasen er målet med BioNEXT å gi forskningsbasert kunnskap slik at det kan fattes strategiske, bærekraftige valg.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: 
Torjus Folsland Bolkesjø
torjus.bolkesjo@nmbu.no

Følg oss på sosiale medier