Er mikroplast hot-spot for antibiotikaresistente gener?

Av Tina Rise Tuveng

Bildet er fra Lierelva sommeren 2021. Under disse bøyene henger det flere plastbiter der mikroorganismer får mulighet til å bygge opp sine mikrobesamfunn. Det er disse mikrobesamfunnene vi har høstet og skal sekvensere DNA fra for å karakterisere innhold
Bildet er fra Lierelva sommeren 2021. Under disse bøyene henger det flere plastbiter der mikroorganismer får mulighet til å bygge opp sine mikrobesamfunn. Det er disse mikrobesamfunnene vi har høstet og skal sekvensere DNA fra for å karakterisere innhold av antibiotikaresistensgener.Foto: Yngvild Wasteson

I regi av forskningsprosjektet PLASTPATH skal vi nå kartlegge forekomst av resistensgener i bakteriesamfunn som har bygget seg opp over tid på plastbiter som har vært plassert ut i renset og urenset avløpsvann og i elvevann.

Ved hjelp av ekstra finansiering fra SMARTPLAST skal det utføres shotgun metagenomisk sekvensering av DNA ekstrahert fra biofilm dannet på plastbiter i ulike miljøer. Resultatene vil gi oss en innsikt i forekomst og diversiteten av resistomet til hele bakteriesamfunnet som har bygget seg opp over tid på plasten, og vil dermed øke vår forståelse av spørsmålet om plast i miljøet kan bidra til ytterligere spredning av resistensgener og resistente bakterier.

PLASTPATH har til hensikt å studere mikroorganismer som danner biofilm på mikroplast, det være seg tilstedeværelse av patogene bakterier, patogene virus, antibiotikaresistente bakterier og antibiotikaresistensgener. Bakterier i et biofilm-samfunn har ofte en høyere frekvens av genoverføring sammenlignet med planktoniske bakterier. Dette er spesielt interessant med tanke på spredning av resistensgener. Et av formålene med PLASTPATH er derfor å vurdere om mikroplast kan være et hot-spot for antibiotikaresistente bakterier med mulighet for overføring av resistensgener til nye bakterier.

Publisert - Oppdatert

Del på