aktuelt

Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?

Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?

Dette er en artikkel av Birgitte Bjønness og Astrid Sinnes, publisert i Acta Didactica (2019). I denne studien har fortfatterene intervjuet skoleledelse, lærere, elevråd, driftsleder og skoleeier ved fire videregående skoler for å få fram praksisfeltets stemmer knyttet til hva som hemmer og hva som fremmer arbeidet med UBU i norsk videregående skole.

 

PhD-prosjekt: Bærekraftig bruk av vann på Hvam VGS

PhD-student Anders samarbeider med en lærer på Hvam VGS om å utvikle utforskende undervisning knyttet til bærekraftig vannteknologi.