Meny
Om
Ledelsen

Universitetsledelsen

NMBUs øverste ledelse består av:

av NMBU

Ledelsen