Universitetsledelsen

NMBUs øverste ledelse består av:

av NMBU

Ledelsen