Studieavdelingen

Studieavdelingen har det overordnede ansvaret for studieadministrasjonen og gir støtte til studenter og ansatte innenfor en rekke områder knyttet til undervisning.

Kontakt

Studenter kan kontakte Studentenes informasjonsTorg (SiT)

Åpningstider: 10:00-15:00 mandag-torsdag i Urbygningen

Telefon og e-post betjenes hver ukedag 08:00-15:00

67 23 01 11 / sit@nmbu.no

 • Studieavdelingen er organisert som tre seksjoner:

  Studentenes informasjonstorg (SIT)

  • informasjonstjeneste for studenter
  • opptak
  • utveksling

  Seksjon for studieadministrative tjenester (SAT)

  • administrasjon av student- og studiedata
  • eksamen
  • timeplanlegging
  • tilrettelegging
  • vitnemål
  • kvalitetssikring av utdanningen (KSU)

  Læringssenteret

  • støtte, veiledning og rådgivning til pedagogisk formidling og bruk av digitale ressurser i undervisningen
  • produksjon av læringssressurser