Personal- og organisasjonsavdelingen

Foto: Håkon Sparre, NMBU

Vi yter service, rådgivning og støtte til universitetets ledelse, fakulteter og ansatte.

POA har ansvar for utvikling og realisering av universitetets personalpolitikk. Avdelingen har en strategisk rolle innen personal- og organisasjonsutvikling, og bistår fakulteter og avdelinger med rådgivning i enkeltsaker.

Oppgaver i avdelingen

 • Alle ansatte på avdelingen

  Våre viktigste arbeidsområder:

  • Organisasjon og ledelse
  • Rekruttering
  • Kompetanseutvikling
  • Lønnspolitikk
  • Likestilling
  • Personalpolitikk
  • Juridisk bistand
  • HMS

  Dokumensenteret er en selvstendig enhet i POA

 • Tlf 69 23 00 00
  NMBUs sentralbord

  POA holder midlertidig til i Parkgården (2. og 3. etasje)

  Johan L. Hirschs vei 1, 1430 Ås

  Dokumentsenteret holder til på Akropolis, 1.etasje

  Kirkeveien 23, 1430 Ås