Ledelse og virksomhetsstyring

Bildet viser tårnbygningen på UMB

Avdelingens oppgaver

 • Virksomhetsstyring: NMBUs strategi, plan- og budsjettprosess, etatsstyringsdialog med Kunnskapsdepartementet
 • Sikkerhet og beredskap: Fysisk og digital sikkerhet
 • Prosjektkontor og porteføljestyring
 • Lederstøtte til rektoratet og direktøren
 • Sekretariat for universitetsstyret
 • Arrangementskoordinering av sentrale arrangementer
 • Nettbutikk og profilartikler
 • Oppfølging av internrevisjonen på vegne av universitetsstyret
 • Oppfølging av direktørens og rektoratets budsjetter

Avdelingen har kontor i den vakre Tårnbygningen midt i parken på campus.
Her speiles bygningen i Speildammen på Storeplenen. Foto: Håkon Sparre, NMBU

 • Telefon: NMBU sentralbord, tlf. 69 23 00 00
  Besøk og levering: Tårnbygningen, 1. etg., Christian Magnus Falsens vei 30, 1433 Ås

  Anette Thorkildsen

  Chief information security officer (CISO) / Informasjonssikkerhetsleder 

  Sikkerhetsleder NMBU

  Bård Martin Tollefsen

  Sikkerhetsleder