Informasjon til deg som søker stipendiatstilling ved NMBU

Av Håkan Vik

Urbygningen
UrbygningenFoto: NMBU

Kvalifikasjonskrav:

  • For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. 
  • Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
  • For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet. 

Lønns- og tilsettingsvilkår:

Generell informasjon til deg som søker på stillinger ved NMBU.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsetningsperioden.

Publisert - Oppdatert

Del på