Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen arbeider for å styrke NMBUs forskning, forskerutdanning og innovasjon, og øke samarbeidet med næringsliv og offentlig sektor. 

Avdelingen yter service, veileder og gir støtte til fakultetene, enkeltforskere, ledelsen ved universitetet og eksterne samarbeidspartnere

 • Tilbud og tjenester til forskere og andre ansatte: 

  • Informasjon og veiledning til ansatte om eksternfinansiering av forskning og innovasjon, støtte i arbeidet med prosjektsøknader
  • Koordinering av universitetets forskerutdanning
  • Informasjon og veiledning til ansatte og studenter innenfor innovasjon og kommersialisering og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor
  • Juridisk rådgivning om kontrakter, avtaler og immaterielle rettigheter (IPR)
  • Informasjon og veiledning til ansatte og studenter om forskningsetikk, forskningsdata og personvern i forskning  
  • Koordinering av universitets bilaterale avtaler og deltagelse i programmer, nettverk og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt
  • Koordinering av NMBUs arbeid med forskningsinfrastruktur​
  • Oppfølging av universitetets satsning på Fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft
  • Utvikling og koordinering av kurs og kompetansebyggende aktiviteter innenfor avdelingens ansvarsområder​

  Støttefunksjoner for NMBUs ledelse:

  • Administrativ og strategisk rådgivning for universitetsledelsen, universitetsstyret og forskningsutvalget
  • ​​​​Bidrag i arbeidet med virksomhetsstyring; analyse, strategier, rapporteringer, interne styringsdialoger mv.
  • Sekretariat for forskningsutvalget og forskningsetisk utvalg

Illustrasjon tema forskning planter