NMBU har ny institusjons- og rettighetsstrategi for åpen publisering (RRS)

English version of this text

Strategien gir NMBU rett til å gjøre vitenskapelige artikler skrevet av NMBUs forskere og studenter umiddelbart åpent tilgjengelige, uavhengig av finansiering og hvor de er publisert.

Som standard vil det publiserte/aksepterte manuskriptet gjøres tilgjengelig i NMBUs åpne vitenarkiv, per i dag kalt Brage. Strategien er i tråd med Plan S og de rammebetingelser som settes av myndigheter og finansiører nasjonalt og internasjonalt

Hva betyr dette for deg som har skrevet en artikkel/publikasjon?

Det betyr at du egenarkiverer din artikkel som vanlig i Cristin, enten publisert versjon av artikkel hvis den er publisert Open Access eller siste aksepterte versjon av artikkel (post-print). Opplastning av artikkel i CRIStin (format, versjon og metadata) vil bli kontrollert av vitenarkivets administratorer før fulltekstkopier gjøres tilgjengelig i vitenarkivet.

Spørsmål? Kontakt biblioteket

Det er mulig å reservere seg mot åpen publisering i NMBUs vitenarkiv gjennom henvendelse til biblioteket@nmbu.no

Published 14. April 2023 - 10:48 - Updated 14. April 2023 - 12:34