NMBU har ny institusjons- og rettighetsstrategi for åpen publisering (RRS)

Av Birgit Hvoslef Dahl

Papirer
PapirerFoto: Shutterstock

NMBU har innført Rights Retention Strategy (RRS) fra 1. april 2023. RRS er NMBUs nye institusjons- og rettighetsstrategi for åpen publisering.

Strategien ble vedtatt av  Universitetsstyret den 9. mars 2023.

Strategien gir NMBU rett til å gjøre vitenskapelige artikler skrevet av NMBUs forskere og studenter umiddelbart åpent tilgjengelige, uavhengig av finansiering og hvor de er publisert.

Som standard vil det publiserte/aksepterte manuskriptet gjøres tilgjengelig i NMBUs åpne vitenarkiv, per i dag kalt Brage. Strategien er i tråd med Plan S og de rammebetingelser som settes av myndigheter og finansiører nasjonalt og internasjonalt

Hva betyr dette for deg som har skrevet en artikkel/publikasjon?

Det betyr at du egenarkiverer din artikkel som vanlig i Cristin, enten publisert versjon av artikkel hvis den er publisert Open Access eller siste aksepterte versjon av artikkel (post-print). Opplastning av artikkel i CRIStin (format, versjon og metadata) vil bli kontrollert av vitenarkivets administratorer før fulltekstkopier gjøres tilgjengelig i vitenarkivet.

Spørsmål? Kontakt biblioteket

Det er mulig å reservere seg mot åpen publisering i NMBUs vitenarkiv gjennom henvendelse til biblioteket@nmbu.no

Publisert - Oppdatert

Del på