Store kutt i Helsebiblioteket.no fra 1. januar 2023

Eksporter søkehistorikken

Har du behov for å beholde søkehistorikk fra de nevnte basene, må du huske å gjøre dette før 1. januar.

Universitetsbiblioteket kan skaffe artikler

Ansatte og studenter som trenger artikler fra disse basene kan bestille ved å fylle ut dette skjemaet i nmbu.oria.no eller ved å kontakte biblioteket på e-post: biblioteket@nmbu.no

Innholdet i Helsebiblioteket fra 2023

Helsebiblioteket gir gratis tilgang oppslagsverk, retningslinjer, databaser og andre kunnskapsressurser for helsepersonell i Norge. Folkehelseinstituttet drifter Helsebiblioteket som finansieres over statsbudsjettet.

Tilgangen til UpToDate, BMJ Best Practice, Micromedex, Legevakthåndboken, Cinahl, Medline og Pyramidesøket vil fortsatt være tilgjengelig for alle framover. Helsebiblioteket vil også fortsette arbeidet med å formidle retningslinjer, veiledere, skåringsverktøy og andre nyttige informasjonskilder til våre brukere. Mer informasjon hos Helsebiblioteket.

Har du spørsmål?

Kontakt NMBU Universitetsbiblioteket på biblioteket@nmbu.no

This article in English

Published 13. desember 2022 - 14:19 - Updated 2. januar 2023 - 19:15