Betalingsopplysninger / Faktura

Her finner du all relevant informasjon knyttet til fakturering til NMBU.

Fakturaadresse

Alle statlige institusjoner skal nå motta elektronisk faktura i EHF (Elektronisk Handelsformat), som er statens standardformat.
Faktura skal rutes til NMBU ved hjelp av organisasjonsnummeret:

  • Organisasjonsnummer NMBU: 969 159 570

Normalt kan leverandør sende EHF via sitt faktureringssystem. Om ikke, kan de registrere seg og sende EHF faktura via SendRegning.
For mer informasjon, kontakt din lokale økonomimedarbeider.

Fakturareferanse

Det er to godkjente referanser som kan brukes på en faktura

  1. Bestillers ressursnummer
  2. Innkjøpsordre (om faktura er basert på ordre via UBW ehandel).

Merkes faktura med noe annet, risikerer man at faktura sendes i retur eller ikke blir behandlet og utbetalt.

Betalingsopplysninger (innbetalinger til NMBU):

BANKDETALJER
DNB Bank ASA
Stranden 21
0021 OSLO

ACCOUNT NO: 7694 05 12510
SWIFTCODE: DNBANOKK
IBAN NR: NO8976940512510

Organisasjonsnummer NMBU: 969 159 570 MVA

Postadresse:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Postboks 5003
1432 Ås