Bestilling og priser ved SHF

Av Kai Ole Hänsch

gris

For at vi skal kunne gjøre nødvendige forberedelser til et forsøk, må oppdragsgiver først ta kontakt før de gjør en bestilling.

Bestilling av forsøksfasiliteter

Det er viktig for oppdragsgiver og SHF å starte planlegging av et forsøk så tidlig som mulig. Vi har lang erfaring og er en viktig sparringspartner for å kunne utarbeide fremtidige forskningsprosjekter så optimal så mulig. Det gjøres en vurdering om vi har kapasitet og om det er gjennomførbart, på gjeldende tidspunkt. Deretter gjøres en bestilling som skal danne grunnlaget for de forberedelser SHF gjør før forsøksstart. En detaljert og bindende forsøksavtale signeres før forsøket kan starte.  

For oversikt over forsøksmuligheter ved SHF kontakt oss på E-post
eller med prosjekt- og undervisningskoordinator, Rachel Mary Chojnacki 

Skjema for bestilling av forsøk på SHF

Priser for omvisning og leie av rom

PRISER 
Omvisning i ett fjøs  kr. 4400,-
Omvisning pr ekstra fjøs kr. 2000,-
Leie av møterom, pris pr time kr. 1500,-
Leie av møterom, hel dag kr. 4400,-

Alle priser er eks. MVA.

Ved avbestilling mindre enn 1 uke før avtalt omvining/leie av møterom, faktureres beløpet i sin helhet.

Antallsbegrensing på besøkende pr omvisning: 20 personer.

Ved leie av møterom er leietaker selv ansvarlig for å bestille mat.

Det gis kun omvisninger innenfor normal arbeidstid, vi tar ikke imot besøk på kveldstid, helligdager eller helg.

Forespørsel om omvisning eller bestilling av møterom.

NB! Vi tar dessverre ikke i mot besøkende fra barnehager og grunnskoler på vårt nye anlegg, og henviser i stedet til besøksgårder i området.

Stor etterspørsel og smittevern er grunnlaget for våre retningslinjer. For mer info om smittevern, se Mattilsynet og Animalia.

Publisert - Oppdatert

Del på