Monica Holthe

Monica Holthe

Seniorrådgiver

  • Forskningsavdelingen

Ansvarsområde: Råd og veiledning i forbindelse med EU-finansiert forskning; Horisont Europa, partnerskapsprogram / ERA-net, COST m.m, søknadsutvikling, PES-midler, konsulentbistand.