Mette Helen Bjørge Müller

Førsteamanuensis

  • Seksjon for eksperimentell biomedisin

Forskning innen toksikologi med spesifikk kompetanse i toksikologiske effekter ved bruk av in vivo, ex vivo og in vitro modeller. Spesiell interesse for toksiske stoffer i mat og sammenheng med kolorektal kreft, med fokus på interaksjonene mellom diett, vert og mikrobiota. Jobber også med å utvikle nye metoder (NAMs) for å undersøke effekter av hormonforstyrrende stoffer.