Line Oksnes

Line Oksnes

Rådgiver

  • Studentenes informasjonstorg

Henvendelser på epost, telefon og ved personlig henvendelser i førstelinjetjenesten.
SiTs sosiale media aktiviteter
Betjene nmbuhjelp.no
Arkivering i P360
Saksbehandle i FS
Bidra inn i relevante tjenesteutviklingsprosjekter